Bilabilligare.nu är en oberoende sajt som vill lyfta fram och diskutera problematiken kring vårt behov att köra och använda oss av bilar tillsammans i förhållande till miljöutsläpp och bilarnas negativa påverkan på miljön. Ibland på ett lättsamt plant och ibland på ett betydligt djupare. Då och då handlar artiklarna om bilturism i stort och om platser du inte får missa. Kanske finns det nya sätt att se på bilens användningsområden. som både skulle kunna gynna oss ekonomiskt och med mindre utsläpp.