Något vi människor är bra på är att utnyttja jordens resurser till max och försöka utvinna så mycket som möjligt. Men det gäller att vara ödmjuk och se till att vi även ger tillbaka till vår miljö, och det kan man enkelt göra genom att cykla. 

cykelvägI en artikel från Sveriges Radio går det att läsa att under maj månad gick det i Karlstad en kampanj vid namn ”cykla eller gå till jobbet”.  En kampanj från Konsumentverket, Karlstad kommun och Hammarö kommun.Vad man ville med kampanjen var att öppna upp för cyklingens positiva effekter samt att man ska känna att man bidrar till en bättre miljö och visa svart på vitt vad lite cykling gör för samhället. Kampanjen aktiverade 1400 personer och dessa gjorde att 29 ton koldioxid sparades in. Detta är lika mycket som att 58 flygresor görs mellan Stockholm och New York. Vad detta är i bränsle är hela 13 100 liter bränsle. Något är en mycket stor mängd. Och med tanke på att maj månad var en mycket regnig månad så kan man även tänka sig att om vädret skulle vara bättre så kanske siffran var ännu högre, vilket är något positivt.

Bättre vana att cykla mer

Viktigt att tänka på är att det är en mycket god vana att börja cykla och får man inte detta tänket så kommer man både må bättre samt att förbättra ens planet. Det kan även bli så att man ökar sin medvetenhet om andra delar såsom matspill, källsortering och miljömärkning. Vad som även är en positiv effekt är att man även sprider sitt positiva beteende vidare till sin omgivning och med det skapar ringar på vattnet.

Att cykla är en sak som vi alla kan och de flesta älskar att göra. Att köpa en cykelparkering är en helt annan men något som man borde ta upp med sitt företag om de kan tänka sig att gå ihop med andra företag runtom för att skapa en bättre stämning. Så, ta på dig hjälmen, cykla till jobbet och be sedan din arbetsgivare att tänka över en cykelparkering för att skapa större säkerhet för att man ska få ha kvar sin cykel.