För att bilismen ska bli en så billig affär som möjligt behövs det innovativa företag som jobbar progressivt och lösningsfokuserat. Att kunna använda sig av bilen ska vara lönsamt sett till den hållbara utvecklingen, vilket ställer höga krav på utsläpp, infrastruktur och trafiklösningar. Att enbart tänka kortsiktigt gällande bilar blir lätt väldigt dyrt. För att vi inte ska förstöra vår miljö med trafik måste vi arbeta förebyggande, och det finns flera områden som påverkas. Klimat, hälsa och landskap är några miljöområden som måste prioriteras i avseende på bilismen. Metron är ett konsultföretag som arbetar med just den här typen av frågor – närmare bestämt utför de tekniska utredningar vid miljöstörningar, med fokus på vibrationer. Ett exempel på sådan verksamhet är att bistå som miljökonsult vid byggen av vägar. Kanske tänker vi ibland att det viktiga är vad eller vilka som kör på vägarna, men vägens själva utformning är också en viktig del av trafikmiljön. Hur påverkas omgivande byggnader? Finns det känsliga kulturområden i närheten? Berörs brunnar och hur påverkas i så fall vattnet? Hårt trafikerade vägar, som riksvägar och motorvägar, påverkar självklart sin omgivning. Det är då Trafikverkets ansvar att försöka hitta åtgärder och minska miljöpåverkan i största möjliga mån, och de kan då kalla in miljökonsulter som Metron.

Hur bygger man om en bilväg?

När väg 50 mellan Svabensverk och Skräddrarbro byggdes om kallades Metron in. Vägsträckan ingår i Berglagsdiagonalen – en väg som 2001 omklassificerades från länsväg till riksväg. Därför breddas väggen och byggs genom förstärkningsåtgärder om för att uppnå högsta möjliga bärighetsklass. Metrons del av uppdraget var då att bidra med riskanalyser och besiktningar av byggnader samt av den berörda marken. Brunnar i närheten besiktigades och nivåmättes, och man tog vattenprover för att säkerställa att närmiljön inte överskred godkända nivåer. Mer om projektet och Metrons miljörelaterade arbete kan du läsa på www.metron.se. Bilmiljö är så mycket mer än bara bilar!